Şems-i Tebrîzî Sözleri

  • Şems-i Tebrîzî

    Şems-i Tebrîzî (Farsça: شمس تبريزى) ya da tam adıyla Şemsüddîn Muhammed bin Alî bin Melikdâd Tebrîzî (1185-1248), İranlı Azerbaycan Türkü İslam alimi ve mutasavvıf.