Özlü Sözler, Güzel Sözler, Aşk Sözleri, Anlamlı Sözler, Komik Sözler, Dostluk Sözleri, Manalı Sözler, Düşündüren Sözler, Romantik Sözler, Kısa sözler...

Özlü Sözler | John Dalberg Acton Sözleri | Güç yıkılır; mutlak güç, mutlaka yıkılır.

Güç yıkılır; mutlak güç, mutlaka yıkılır.

John Dalberg Acton

John Dalberg Acton ~ Bizler gücün dağıtılması ile keyfi devletin kontrol altına alınmasını istiyoruz. Güç yozlaşma doğurur. Mutlak güç, mutlak yozlaşma demektir.
Bizler gücün dağıtılması ile keyfi devletin kontrol altına alınmasını istiyoruz. Güç yozlaşma doğurur. Mutlak güç, mutlak yozlaşma demektir.
John Dalberg Acton
John Dalberg Acton ~ Gerçek demokratik ilke, hiç kimsenin halkın üzerinde bir güce sahip olmaması demektir.
Gerçek demokratik ilke, hiç kimsenin halkın üzerinde bir güce sahip olmaması demektir.
John Dalberg Acton
John Dalberg Acton ~ Demokrasinin kötü olan bir yönü çoğunluğun tiranlığına dönüşmesidir.
Demokrasinin kötü olan bir yönü çoğunluğun tiranlığına dönüşmesidir.
John Dalberg Acton
John Dalberg Acton ~ İktidar yozlaştırır ve mutlak iktidar mutlak yozlaşmaya götürür.
İktidar yozlaştırır ve mutlak iktidar mutlak yozlaşmaya götürür.
John Dalberg Acton
John Dalberg Acton ~ Asırlarca eğitimin bir devlet hizmeti olduğu keşfedilemedi ve devlet eğitim işlerine karışmadı. Fakat ne zaman ki modern absolutizm (mutlakçılık) ortaya çıktı, o zaman devlet her şey üzerinde hak iddia etmeye başladı. Ticaret, sanayi, edebiyat, din ve diğer bir çok hizmetin devletin görevi olduğu deklare edildi. Bu hizmetler devlete havale edildi ve devlet tarafından kontrol edilmeye başlandı.
Asırlarca eğitimin bir devlet hizmeti olduğu keşfedilemedi ve devlet eğitim işlerine karışmadı. Fakat ne zaman ki modern absolutizm (mutlakçılık) ortaya çıktı, o zaman devlet her şey üzerinde hak iddia etmeye başladı. Ticaret, sanayi, edebiyat, din ve diğer bir çok hizmetin devletin görevi olduğu deklare edildi. Bu hizmetler devlete havale edildi ve devlet tarafından kontrol edilmeye başlandı.
John Dalberg Acton
John Dalberg Acton ~ Demokrasiyi kontrol edecek en etkili ve en iyi yöntemlerden birisi federasyondur. Federal sistem egemen devletlerin belirli ve tanımlanmış haklarının dışındaki yetkileri sınırlar ve dağıtır.
Demokrasiyi kontrol edecek en etkili ve en iyi yöntemlerden birisi federasyondur. Federal sistem egemen devletlerin belirli ve tanımlanmış haklarının dışındaki yetkileri sınırlar ve dağıtır.
John Dalberg Acton
John Dalberg Acton ~ Bir ülkenin özgür bir ülke olup olmadığını değerlendirmek için en iyi test azınlıkların sahip olduğu hakların güvence altına alınıp alınmadığına bakmaktır.
Bir ülkenin özgür bir ülke olup olmadığını değerlendirmek için en iyi test azınlıkların sahip olduğu hakların güvence altına alınıp alınmadığına bakmaktır.
John Dalberg Acton
 Kopyala

Bu sözü paylaş:

Etiketler: yıkım,mutlak