Özlü Sözler, Güzel Sözler, Aşk Sözleri, Anlamlı Sözler, Komik Sözler, Dostluk Sözleri, Manalı Sözler, Düşündüren Sözler, Romantik Sözler, Kısa sözler...

Özlü Sözler | Hz Fatma Sözleri | Siz ey Allah’ın kulları! Onun emir ve nehiylerinin muhatabı sizsiniz. Din ve vahyi taşıyanlar (ahkâmı kendinizde uygulamak için) Allah’ın eminleri ve onu diğer milletlere ulaştıracak elçileri sizsiniz.

Siz ey Allah’ın kulları! Onun emir ve nehiylerinin muhatabı sizsiniz. Din ve vahyi taşıyanlar (ahkâmı kendinizde uygulamak için) Allah’ın eminleri ve onu diğer milletlere ulaştıracak elçileri sizsiniz.

Hz Fatma

Hz Fatma ~ Allah, emri-ı bil-maruf ve nehy-l anil-münkeri insanların ıslahı için farz kıldı.
Allah, emri-ı bil-maruf ve nehy-l anil-münkeri insanların ıslahı için farz kıldı.
Hz Fatma
Hz Fatma ~ Ey Allah`ım! Baba ve anami ve boynumda hakkı olan herkesi en iyi mükafatınla benden taraf mükafatlandır.
Ey Allah`ım! Baba ve anami ve boynumda hakkı olan herkesi en iyi mükafatınla benden taraf mükafatlandır.
Hz Fatma
Hz Fatma ~ Şehadet ederim ki Allahtan başka bir ilah yoktur; tektir ve ortağı yoktur. Bu kelimenin tevili ihlastır. Tevhit anlayışı bütün kalplere yerleştirilmiş ve fikir, ilahi ayetlerin azametli nuruyla aydınlanmıştır, öyle bir Allah ki gözler onu göremez, diller o’nu olduğu gibi vasfedemez ve akıllar nasıl lığını ölçemez.
Şehadet ederim ki Allahtan başka bir ilah yoktur; tektir ve ortağı yoktur. Bu kelimenin tevili ihlastır. Tevhit anlayışı bütün kalplere yerleştirilmiş ve fikir, ilahi ayetlerin azametli nuruyla aydınlanmıştır, öyle bir Allah ki gözler onu göremez, diller o’nu olduğu gibi vasfedemez ve akıllar nasıl lığını ölçemez.
Hz Fatma
Hz Fatma ~ Allah, orucu ihlasın sağlamlaşması için farz kıldı.
Allah, orucu ihlasın sağlamlaşması için farz kıldı.
Hz Fatma
Hz Fatma ~ Ey Allah’ım! Baba ve anamı ve boynumda hakkı olan herkesi en iyi mükâfatınla benden taraf mükâfatlandır. Ey Allah’ım benim durumumu yaratılış gayem uğrunda uğraşmak için müsait kıl, senin üstlendiğin (rızık) için çalışmakla meşgul eyleme, ben senden mağfiret diliyorum, öyleyse beni azaba uğratma; ben sana yalvarıyorum, beni mahrum bırakma.
Ey Allah’ım! Baba ve anamı ve boynumda hakkı olan herkesi en iyi mükâfatınla benden taraf mükâfatlandır. Ey Allah’ım benim durumumu yaratılış gayem uğrunda uğraşmak için müsait kıl, senin üstlendiğin (rızık) için çalışmakla meşgul eyleme, ben senden mağfiret diliyorum, öyleyse beni azaba uğratma; ben sana yalvarıyorum, beni mahrum bırakma.
Hz Fatma
Hz Fatma ~ Allah, şarap içmeyi, pislik ve kötülükleri önlemek için haram kılmıştır.
Allah, şarap içmeyi, pislik ve kötülükleri önlemek için haram kılmıştır.
Hz Fatma
 Kopyala

Bu sözü paylaş:

Etiketler: kul,din,vahyi